Український міжнародний музичний феєрверк
Фестиваль-конкурс

1.  Канадська неприбуткова організація «Etobicoke music festival» (далі EMF) та українсько - канадський композитор Олександр Миколайович Яковчук, Заслужений діяч мистецтв України, Лауреат державних та міжнародних премій, член Національної спілки композиторів України, член Ліги композиторів Канади та Канадського музичного Центру, доцент кафедри композиції Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, що діють на території своїх країн згідно Статутам, на основі підписаного «Договору про співробітництво», заснували музичний фестиваль – конкурс «Український міжнародний музичний феєрверк» (далі Фестиваль).

2. Головною  метою Фестивалю, що проводиться за регіональним відбірковим принципом, є системний пошук талановитих молодих музикантів та послідовна допомога їм у фаховому зростанні, а також активна виконавська діяльність, спрямована на подальший розвиток національної музичної культури, її вихід на міжнародний рівень.

3. Організаційний комітет з підготовки та проведення Фестивалю, який затверджується Засновниками, (далі – Оргкомітет) та Міжнародне журі (далі – Журі), здійснюють всю необхідну роботу  з підготовки та проведення чергового Фестивалю. Для поточної роботи у міжфестивальний період обирається Рада директорів у складі 5 осіб. До роботи в  Журі Фестивалю  залучаються  видатні  діячі музичного мистецтва України та зарубіжних країн. Журі працює відповідно до "Положення про  Журі",  що  затверджується  Оргкомітетом. Графік фестивальних прослуховувань, строки, умови та програми  Фестивалю  визначаються  Оргкомітетом. У разі потреби за поданням Оргкомітету Фестивалю можуть вноситися в установленому порядку зміни до цього Положення. Головою Журі та Генеральним директором Фестивалю Оргкомітет призначив відомого українсько - канадського композитора, Заслуженого діяча мистецтв України Яковчука Олександра Миколайовича.

4. Фестиваль  проводиться 1 раз на рік за наступними номінаціями:

«ФОРТЕПІАНО», «СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ», «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ», «ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ», «АКАДЕМІЧНИЙ СОЛЬНИЙ СПІВ». Місце і час проведення фестивалю: місто Кам’янець – Подільський Хмельницької області,  20 - 23 квітня 2017 року, подробиці у Додатках;

Кожна номінація ділиться за віком на три групи, по дві вікові ланки у кожній групі: молодша (від 7 до 9 років – І ланка, від 10 до 12 років – ІІ ланка), середня (від 13 до 15 років – І ланка, від 16 до 19 років – ІІ ланка),

старша (від 20 до 24 років – І ланка, від 25 до 29 років – ІІ ланка).

У Фестивалі    можуть    брати    участь  юні та дорослі  музиканти  усіх країн та національностей,  віком від 7 до 29 років. Учасники можуть бути учнями музичних шкіл, коледжів мистецтв, музичних училищ та консерваторій як України, так і зарубіжжя. Всі конкурсні прослуховування у 3 тури відбуваються закрито.

Для участі подається на електронну адресу Фестивалю Аплікаційна форма учасника (форма А) та Музична програма по турах (форма Б), відповідно до зразка,  наведеного  в  додатку №2 та №3 до Положення. Фестивальну програму за кожною із номінацій складають змагання в  три  тури  (два  відбіркові  і  фінальний).  Завершує фестивальну  програму  загальний   для   всіх номінацій і груп Заключний концерт Фестивалю, де переможці отримують дипломи лауреатів та виконують свій кращий конкурсний твір.

Місце та час проведення Фестивалю кожен рік визначається Оргкомітетом.

5. Фінансування здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених Державними органами України, спонсорської допомоги та внесків учасників Фестивалю; інших джерел,  не  заборонених законодавством України.

6. Фінансові умови Фестивалю:

а). Витрати, пов'язані з перебуванням учасників та їх концертмейстерів

(проживання, харчування, проїзд до місця проведення Фестивалю і в зворотний бік) здійснюються за власний рахунок учасників. У разі потреби Фестиваль може надавати учасникам свого концертмейстера з погодинною оплатою його роботи. Учасник повинен подбати про нотний матеріал для концертмейстера заздалегідь.

б). Усі витрати  (проїзд,  проживання,  харчування)  членів  Журі здійснюються за рахунок засновника Фестивалю.

7. Премії та нагороди для переможців Фестивалю:

Оргкомітет визначає 15 премій для переможців Фестивалю, за кожною із п’яти номінацій і груп: Одна I премія і звання лауреата; Одна II премія  і звання лауреата; Одна III премія і звання лауреата;

Преміальний фонд Фестивалю на 2017 рік складає 53,500 грн.

Педагогам лауреатів – переможців І премії у всіх номінаціях присуджується звання «Найкращий педагог Фестивалю». Концертмейстерам, які акомпанували лауреатам І премії, присуджується звання «Найкращий концертмейстер Фестивалю».

Журі має право присудити не всі вищевказані премії, а також розділити одну премію між двома переможцями;

           Громадські, благодійні,   музичні,   міжнародні  організації, спонсори Фестивалю можуть за власний рахунок встановлювати спеціальні призи та премії учасникам (наприклад: «ГРАН - ПРІ Фестивалю», «Приз глядацьких симпатій», «За краще виконання твору українського композитора», тощо).  Нагородження  ними обов'язково  погоджується  із  Журі.

8. Лауреати всіх номінацій у категорії VІІІ отримують рекомендації для вступу у будь – які середні спеціальні музичні заклади – коледжі культури чи музичні училища України, а переможці категорії ХІІ – до музичних академій  України та зарубіжних країн. Всі учасники Фестивалю будуть включенні до комп’ютерного Реєстру Фестивалю для подальшої творчої співпраці, що дає право у майбутньому звертатися за будь – якою інформацією до Фестивалю і отримувати вичерпну фахову консультацію та допомогу.

тел: (044) 419-5403; (095) 309-8424; (098) 292-5078;

jacobchukalexander@gmail.com

 

© Український міжнародний музичний феєрверк 2017. Усі права захищені.